Çocuklarda Ahlaki Gelişim

  • Doğruyu kurallara aynen uyma, otorite ve cezaya boyun eğme şeklinde algılar. Ahlaki kuralları biçimsel ve sözel olarak yorumlayarak yerine getirir.
  • Bir şey kötüdür çünkü büyükler öyle öğretmişlerdir.
  • Doğru ve yanlış sabittir, bir şey ya doğrudur ya yanlıştır.
  • Doğruluk ve yanlışlığı hareketin sonuçlarına göre değerlendirir. Yani, sonuçta ceza alıyorsa davranışı yanlıştır. Kuralları, iyi ve kötüyü tam olarak algılayamaz.
  • Ahlâk anlayışı esnek olmayıp mutlak ve değişmez kuralları içerir.
  • Doğru ve yanlışı ortadaki mutlak zarara göre ölçer, niyet gibi soyut kavramları değerlendiremez.
  • Kurallara uymayıp fiziksel kazalara uğrayınca, Allah tarafından cezalandırıldığına inanır. Suç işlediğinde başına mutlaka kötü bir şey geleceğine inanır.
  • Doğru, kural ve otoriteye körü körüne bağımlılıktır. Amaç cezadan ve maddî zarardan kaçınmaktır. Doğru, ceza ile sonuçlanan kuralların çiğnenmesinden sakınmaktır.
  • Adaleti kanunla eş anlamlı görür ve otoriteden ayrı düşünmez.
  • Kötü bir iş yapan insanın bu kötülüğü karşısında acı çekmesi gerektiğini düşünür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir